Fastigheter och Lägenhetsyta

Föreningen av 8 fastigheter med sammanlagt 900 lägenheter, parkeringsytor och garage med totalt 579 platser, uppdelade på 68 garage, 511 parkeringsplatser med el-plintar och 24 besöks- platser.

Utspridda på området finns lekplatser för barn. Vi har också egen tennisbana, plan för basketboll, boulebana samt en under säsongen välbesökt grillplats. Fotbollsmål finns uppställda på gräsplanen.

Fastigheternas beteckning som används vid myndighetskontakter är Näsbydal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vilket motsvarar Näsbydalsvägen nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Garageområdets beteckning är Tibble 1, övriga p-platser Tibble 2,3, 4,5,6.

Fastighetens totala bostadsyta är 65 486 m2 samt lokaler 160 m2. Byggår 1959 – 1961. Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter är 324 397 000 kronor ( 324 397 000 kronor), varav markvärde 130 916 000 kronor. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa.

Uppvärmning av föreningens hus sker via fjärrvärme från Panncentralen City på Grindtorpsvägen 2. Panncentralen ägs av en samfällighet bestående av BostadsrättsföreningarnaCity (Näsbydal), Jupiter och Venus (Grindtorp). Eldningen sker främst med pellets. I styrelsen sitter representanter för de tre bostadsrättsföreningarna. Den löpande driften hanteras av Termoekonomi, läs mer här.

Lägenheterna Citys 900 lägenheter varierar i storlek och yta enl följande:

Antal Andel% Storlek Yta/m2
60 -6,7 1 rum och kokvrå 35
120 -13,3 1 rum och kök 48,5
240 -26,7 2 rum och kök 62 - 62,5 - 63,5
336 -37,3 3 rum och kök 67 - 79,3 – 83
112 -12,4 4 rum och kök 97,5
16 -1.8 5 rum och kök 143,5 - 144
8 -0,9 6 rum och kök 141 – 153
8 -0,9 7 rum och kök 171,5