Planerade projekt

Genomgång av parken

Sedan hösten 2012 pågår projektet att gå igenom parken för att ta fram en plan inför ett framtida "omtag". Under 2013 kommer förslag till ny utformning att tas fram av landskapsarkitekter, denna kommer sedan ligga till grund för framtida arbete.