Pågående projekt

Balkongrenovering (2011 - )

StockholmsBetongkonsult AB genomförde under hösten 2011 stickprovskontroller på ett 100-tal av föreningens balkongbestånd. StockholmsBetongkonsult konstaterat att baltongerna håller hög betongkvalité men rekommenderade en forstsatt besiktning av samtliga balkonger för att kontrollera infästningarna av balkongfronterna.

Utifrån resultatet av stickprovskontrollerna initierade styrelsen balkongrenoveringsprojektet. Första etappen av projektet avslutades i mars 2013 i och med att samtliga balkonger har inspekterats. Materialet från dessa inspektioner kommer under våren att behandlas med hjälp av StockholmsBetongkonsult. Därefter kommer en åtgärdsplan att tas fram. Åtgärder av samtliga balkonger är sannolikt att vänta men kan variera i omfattning. Styrelsen har i dagsläget ingen kännedom om hur omfattande åtgärder som kan väntas.

Ett fåtal balkonger har i samband med inspektionen behövt åtgärder omgående för att säkerställa frontens infästning.

Nybyggnad av vindsförråd (2011-2013)

För att möta efterfrågan på förråd har det beslutats om att bygga nya i de gamla soprummen, mattpiskrummen och solaltanerna. 

Dörrar och låssystem är nu förberedda och för tillfället fortgår arbete med att inreda förråden. Detta beräknas vara klart under april månad 2013. 

I samtliga hus kommer tre förråd att byggas i gamla soprummen och fyra kallförråd på piskaltanerna. Ytterligare förråd byggs i mån av plats enligt nedan:

Ndv. 2: 6
Ndv. 4: -
Ndv. 6: 4
Ndv. 8: 8
Ndv. 10: 8
Ndv. 12: 11
Ndv. 14: 8
Ndv. 16: 10

OVK-besiktning och injustering av ventilationsssystemet (2012-)

De nya fönstren har nya fönsterventiler varför en injustering behövs för att optimera varje lägenhets ventilationssystem.

Efter att besiktningen hade genomförts i två hus kunde det konstateras att kanalerna var i behov av rensning. Därav togs beslutet att temporärt stoppa arbetet med besiktningar för att först upphandla och genomföra rensning av ventilationssystemet innan besiktningarna fortsatte. Upphandlingen genomfördes under hösten 2012 och arbetet med att rensa kanalerna påbörjades vintern 2013.