Genomförda projekt

Fönsterbyte (2011-2013)

Under en tidigare förstudie kunde det konstateras att skicket på föreningens husfasader var gott men att många fönsterpartier var slitna. Med anledning av detta samt som ett led i att minska föreningens energiförbrukning byter föreningen ut samtliga fönster i husen. Utbytet görs husvis med start på Näsbydalsvägen 2, och fortsättning moturs (Nbdv 16, Nbdv 14, osv…). Projektet avslutas med hus nummer 4. Varje hus tar ca 10 veckor. Projektets budgeteras till en kostnad om 35 000 tKr.

Fasadrenovering (2011-2012)

Eftersom de färgade aluminiumplåtarna hade förlorat sin färg beslutades det om att åtgärda detta för att på så sätt återställa husen till ursprungligt utseende. Fasadplåtarna i aluminium är specialbeställda från en fabrik i Manchester. Projektet budgeteras till en kostnad om ca 15.000 tKr

Entréerna (2011)

Under 2012 renoverades entréerna. Arbetet utfördes efter att arkitektbyrån Respons hade anlitats för att ta fram ett förslag där ursprungsentréerna bevarades. Arbetet innebar att kaklet, innertak och belysning byttes ut, väggarna målades, ädelträdetaljerna i fönster och dörrar samt skärmtaket på utsidan renoverades. Slutligen öppnades också utrymmena bakom hissarna upp. Projektet utfördes till en kostnad om ca 5 210 tKr.

Miljöstationer (2010)

Efter arbetsmiljöverkets direktiv beslutades att systemet med sopkaruseller var tvunget att åtgärdas. Därav beslutades det att upprätta miljöstationer på innergården. De nya stationerna har kapacitet att ta emot avfall från följande kategorier:

  • Tidningar
  • Papper
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metall
  • Plast
  • Batterier

För att ersätta de gamla grovsoputrymmena kompletterades miljöstationer också med ett avtal med Sita om en mobil sopsorteringsstation, mer om detta kan du läsa under sidan om grovsopor.  Projektet utfördes till en kostnad om ca 5 065 tKr.

Renovering av gästlägenhet (2009)

För att öka komforten på gästlägenheten beslutades det om att renovera denna. Arbetet innebar att pentryt byttes ut mot en duschkabin samt att väggar målades och ny inredning köptes in. Arbetet utfördes till en kostnad om ca 20 tKr.

Upplyft av innergården (2007-2008)

För att åtgärda ojämnheter i marken beslutades det om att jämna av 10 000 kvm gräsyta. Tillsammans med detta åtgärdades också tennisabanan, boulebanan och baskteplanen. Dessutom placerades två grillar och två handbollsmål ut. 1 070 tKr

Renovering av kvartersgården (2008)

Eftersom kvartersgårdens ytskikt var undermåligt beslutades det att rusta upp gården för de boendes. Arbetet innebar att köket takplattor och golvmattor byttes ut samt att väggar målades och belysning tillfördes. Den totala kostnaden inklusive inköp av utrustning uppgick till 277 tKr.

Utbyte av Garageportar (2008)

Som en uppföljning till parkeringsarbetet 2006 byttes garageportarna ut 2008. Detta gjordes till en kostnad om 400 tKr.

Byte av golv i tvättstugor (2007)

Efter att det hade uppdagats att golvet runt brunnar och väggar hade börjat släppa beslutades det om att renovera tvättstugorna. Detta innebar att golven byttes ut och att väggarna målades om. Arbetet skedde till en kostnad om 300 tKr.

Renovering av parkeringar (2006)

På grund av platsbrist beslutades det om att renovera och optimera parkeringsytorna. Arbetet innebar att ytorna asfalterades om, linjerna målades samt att elstolpar uppfördes på samtliga parkeringsytor. Arbetet utfördes till en kostnad om 500 tKr.

Låssystem (2005-2006)

För att öka tryggheten i bostadshusen beslutades det om att portarna skulle vara låsta även under dagtid. För att förenkla vardagen byttes de tidigare nycklarna ut mot närfältsläsare med ”taggar”. Arbetet gjordes till en kostnad om 7 900 tKr.

Armaturer entréer, skyddsrum och tvättstugor (2005)

Eftersom ljuset på bottenplan var undermåligt beslutades det om att byta ut armaturerna i entréer, f.d. skyddsrum och tvättstugor till en kostnad om 600 tKr.

Källarförråd (2005)

För att öka säkerheten i förråden som är inrymda i skyddsrummen beslutades det om att bygga nya förråd av troaxgaller. Detta utfördes till en kostnad om 600 tKr.

Bredband  (2002)

I samband med stamrenoveringen beslutades det om att dra in fiber anslutning till husen samt nätverkskablage till samtliga lägenheter. Projektet genomfördes till en kostnad om 850 tKr.

Stambyte (2000-2003)

Under slutet av nittiotalet stod det klart att stammarna behövde bytas ut. Efter en omfattande förstudie och upphandling utfördes arbetet i två etapper. Den första etappen omfattade köksstammarna och den andra badrumsstammarna. I samband med att badrumsstammarna byttes ut renoverades också ytskiktet i badrummen. Den totala kostande för projektet uppgick till 109 700 tKr.

Tvättstugor (2001)

Då den gamla maskinparken behövde bytas köptes nya maskiner in till en kostnad om 2 550 tKr.

Belysning trapphus (2001)

Belysningen i trapphusen byttes ut och ljusautomatik infördes till en kostnad om 1 100 tKr.

Fläktrum (2001)

Under 2001 byttes de gamla fläktaggregaten ut till nya. Arbetet utfördes till en kostnad om 5 500 tKr.