Brf City i Täby är en av landets största bostadsrättsföreningar. Föreningen har många år på nacken är välskött och har ett gott rykte. De åtta höghusen, en välkänd siluett några stenkast från Norrtäljevägen, stod färdiga i början på 60-talet och är ganska typiska för den tidens arkitektur.

Föreningen består av totalt 900 välplanerade och trevliga lägenheter i varierande storlekar, från ettor med sovalkov, till sjurummare i två etage. Husen i Näsbydal byggdes under perioden 1958—1961 efter ritningar av Sune Lindström, Åke Arell och Alf Bydén/ VBB. De åtta 17-våningars punkthusen utgör en del i det storslagna och tidstroget förverkligandet av läromästaren Le Corbusiers vision från 1930-talet. I boken Stockholms satelliter beskriver Jerker Söderlind området som en del i det Storstockholms rekordårs - Versailles, som i mycket var en mans verk. - "The House that Sune built". Ett förverkligat utopia utan motsvarighet i regionen. Han skriver att ur arkitektoniskt perspektiv representerar Täby en sällsynt dramatisk och strikt formad geometrisk fantasi, genomförd i en storslagen ansats. Även Lennart Holm har i ett nummer av Arkitektur 1960. omnämnt området som ett av de bästa som byggdes de sista åren på 1950-talet.

Byggnaderna kännetecknas av sin volymmässiga enkelhet som får spänning genom små vinkel ändringar och aluminiumplåtens och internitskivornas grafiska verkan. Inte ens balkongerna får bryta formen utan deras framkant ligger i fasadliv. Stockholms läns museum har vid förfrågan i samband med eventuell fasadrenovering framhållit husens kulturhistoriska karaktär. Stadsarkitekten Håkan Knutsson, Täby kommun framhåller att ”Det aktuella området utgör enligt många bedömare ett av de bästa områden från den aktuella epoken

Vi kan således vara extra stolta över att våra 8 hus inte är vilka hus som helst utan ett unikum och ett rejält stycke kultur från en svunnen tid.

Föreningen är från början väl vårdad och skött på ett föredömligt sätt. Tre gentlemän nämligen Magnus Holm ordförande i 28 år, Harry Wennberg förvaltare i 18 år samt Kurt Torelli som skött om Panncentralen City * i 33 år har hållit sin skyddande hand över föreningen och i stor utsträckning bidragit till att föreningen är välskött och har ett gott rykte. Alla tre lämnade sina uppdrag 2002. Vi känner stor tacksamhet för det arbete dom utfört för föreningen och vi försöker i god anda att axla ett stort ansvar.

*Panncentralen City ombildades år 2006 till en samfällighetsförening vars delägare är Bostadsrättsföreningarna City, Jupiter och Venus.

Historia