Administration

Brf Citys administration sköts av Margareta Lindholm.. Du tar kontakt med Margareta i ärenden rörande hyror & avgifter, uthyrning av gästlägenheten samt kvartersgården. Köhantering  och avtalsskrivning gällande förråd, garage,och p-platser samt andra administrativa ärenden.

Administratör: Margareta Lindholm
Telefon: 020-544 022 
E-post: margareta.lindholm@svefab.com

Ekonomiansvarig är Malin Österberg
Telefon: 020-544 022
malin.osterberg@svefab.com