Styrelsen

Sten Bengtsson

Ordförande

08-758 06 91

Torkel Hardenfalk

Vice ordförande

073 052 12 27

Mikael Björn

Ledamot

070 600 82 80

Gary Park

Ledamot

070 530 44 23

Peter Lundqvist

Studiesamordare

070 681 31 03

Gunilla Sjödin

Ledamot

070 395 66 57

Micaela Vernmark

Ledamot

070 739 14 80

Yvonne Westermark

Sekreterare/Informationsansvarig

0768 873 725

Firmatecknare är enligt nedan, föreningen tecknas av två firmatecknare i förening:

  • Sten Bengtsson
  • Mikael Björn
  • Yvonne Westermark
  • Peter Lundqvist