Stadgar

HSB's Brf City är medlem i HSB Stockholm: www.hsb.se. Föreningens stadgar hittar du här.