Allmänna ordningsregler för boende i Brf City

För att bevara trevnaden och trivseln i våra fastigheter gäller nedanstående ordningsregler: 

 1. Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas väl och användas med aktsamhet.
 2. För att undvika stopp i avloppsrören får endast toalettpapper spolas ned i toaletten. Rensning av stopp orsakat av att annat spolats ned (t.ex tidningspapper, kattsand, tops och andra sanitetsartiklar) får lägenhetsinnehavaren själv betala.
 3. För tumling av tvätt i lägenheten krävs en kondenstumlare.
 4. Endast cirkulationsfläkt såsom kolfilterfläkt får användas i köket.
 5. Om ohyra förekommer inom lägenheten anmäl detta omgående till förvaltaren.
 6. Det är inte tillåtet att hysa ormar, skorpioner, spindlar samt alla former av giftiga djur i lägenheterna.
 7. Visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet. Beakta följande:
 • Många människor är på grund av sitt arbete hänvisade till att sova på dagen.
 • Undvik att slå hårt i dörrar, tänk på att trapphuset leder ljudet.
 • Undvik störande vattenavtappning vid olämpliga tider på dygnet (mellan kl 22.00-06.00).
 • Låt radio, TV, stereo, dator, och hemmabioanläggning vara underhållning för dig själv och tänk på tidpunkten på dygnet.
 • Användande av träskor eller likvärdigt inne i lägenheten riskerar att störa grannen under.
 • Störande arbeten får utföras på fastställda tider, måndag-fredag kl. 8-19 och lördag kl. 8-15, ej på söndagar. Det är viktigt att vi alla respekterar dessa tider.
 1. Användning av balkongen påverkar lätt dina grannar. Tänk därför på att:
 • använda befintlig piskplats på gården. Att skaka och piska kläder, mattor o dyl genom fönster och från balkonger är inte tillåtet (enl. Hälsovårdsstadgan).
 • blomlådor endast får sättas innanför balkongräcket.
 • inga föremål får hängas över balkongräcket.
 • inte sopa ut skräp på från balkongen.
 • matning av fåglar på balkongen är förbjuden.
 • grillning endast får ske med elgrill.
 • rökning kan störa dina grannar.
 • inglasning kräver tillstånd av förvaltaren och kommunen.
 1. Vi har fyra miljöstationer i området där våra sopor ska slängas. Soporna sorteras och slängs i de olika behållarna: glas, plast, pappersförpackningar, metall, tidningar och hushållssopor. Förpackningar och glas ska sköljas ur, kartonger vikas ihop. Inga sopor får ställas på marken.
 2. Av säkerhetsskäl får inga föremål placeras i entré, våningsplan, och trapphus. Detta gäller även dörrmattor. Cykelrum finns i samtliga hus.
 3. Motordrivna fordon får inte förvaras/ställas i cykelrum, lägenheter eller entré p g a av brandfara.
 4. Tänk på att följa de föreskrifter som finns för användning av tvättstugan och att endast använda denna på de tider som finns angivna på tvättlistan. Tvättstugan får endast användas av boende i Brf City.
 5. Första helgfria måndagen varje månad finns containrar för grovsopor uppställda på p-platsen Näsbydalsvägen 10-8 kl 17-20. Containrarna är inte avsedda för större byggavfall och skrymmande möbler. Skräp får inte ställas runt containern, eller miljöstationerna.
 6. Dörrar till entré, förråd, och vind skall hållas stängda och låsta för att undvika intrång av utomstående.
 7. Rastning av husdjur såsom hundar och katter är inte tillåten på föreningens mark.