Störningsjour

Larmassistans 08-340 740 
http://www.larmassistans.se 

Brf City har tecknat avtal med LarmAssistans som gör utryckningar dygnet runt, såväl vardagar som helger, avseende:
- Högljudda fester som urartar eller förekommer vid onaturlig tidpunkt.
- Obehöriga i fastigheterna

Uppge ditt namn, adress, våning, lägenhetsnummer och telefonnummer. LarmAssistans gör en bedömning av ärendet före utryckning. Vid behov skickas två väktare. Dagen efter skickas kopia av ärendet till Brf City.

Polis och räddningstjänst

Vid upptäckt av pågående kriminell verksamhet, i förebyggande syfte, vid fara för eget eller annans liv eller brand ring larmnummer: 112

Polisens nationella telefonnummer underlättar för dig som vill få kontakt med Polisen. 114 14 är numret du ska ringa då du har ärenden till Polisen som inte är akuta. Det kan röra sig om till exempel: Anmälan av brott, upplysningar om passfrågor, tillståndsfrågor, adresser och öppettider, samt tips kring brott.