Parkering

Bilparkering

På varje parkeringsplats inom området finns särskilt markerade besöksplatser för korttidsparkering (max 24 timmar vardagar och max 48 timmar helger). Dessa ligger främst vid infarterna i parkeringsområdena. Antalet platser är begränsat till 17 st. Boende får inte parkera på besöksplatserna. Överträdelse kan medföra P-bot. Ytterligare parkeringar finns runt Näsbydalsvägen på kommunal mark där boende och besökare kan parkera (24-timmarsregeln gäller). Det är inte tillåtet att parkera och lämna bilen direkt utanför husen dvs. på trottoaren som är kommunens mark. Vid avlastning av tunga saker är det ofta nödvändigt att ställa bilen där men lämna den inte utan bevakning - parkeringsboten kan komma snabbt!

Om du har bil kan du i mån av tillgång antingen hyra en parkeringsplats utomhus eller garageplats (observera att kön till garageplats är flerårig). Hyreskontrakten löper tills vidare med 3 månaders uppsägning. Endast medlemmar har rätt att hyra bilplats. När lägenheten överlåts upphör även hyreskontraktet för bilplatsen. Kontakta Förvaltningen när du vill hyra plats. Observera att det inte är tillåtet att förvara något brännbart i garagen, utan endast sådant som däck och verktyg. 

Varje parkeringsplats är försedd med motorvärmare. Du väljer själv om du vill ha parkeringsplatsen inkl. eller exkl. motorvärmare. Kostnaden är 200 kronor per månad med el och 150 kronor utan elanslutning. Motorvärmaren kan ställas in via en webbtjänst.

Motorcykelparkering

Det finns möjlighet att hyra en parkeringsplats för parkering av motorcykel. Det finns också möjlighet att hyra del av ett speciellt garage reserverat för motorcyklar.

Mopedparkering

På grund av brandregler är det ej tillåtet att parkera mopeder i cykelförråden. Under våren 2012 byggs därför två speciella garage för mopeder där det finns möjlighet att hyra plats.

Cykelparkering

Alla husen har ett eller två cykelrum vid entrén/entréerna och tillträde dit får man med låstaggen.