Lägenheter

Badrum och duschrum

Du kan minska risken för fukt- och mögelskador genom att följa nedanstående råd:

  • Låt dörren stå öppen när du duschat
  • Kontrollera att utsugningsventilen i bad- eller duschrum inte är igensatt av damm eller smuts
  • Torka upp vatten på golvet
  • Rensa golvbrunnen regelbundet
  • Se till att fönsterventilen är helt öppen

Om du skall göra hål i väggen i bad- eller liknande bör du först täta hålet med tätningsmedel exv. silikon för våtrum. Om det genom ditt eget vållande eller vårdslöshet och försumlighet från din sida skulle uppstå en vattenskada får du bekosta reparationen själv (Bostadsrättslagen kap 7 § 12-2 stycket; föreningsstadgarna § 25). För att minska de ekonomiska påkänningarna på din personliga ekonomi i händelse av att sådana skador skulle uppkomma har föreningen tecknat bostadsrättstillägg för föreningens samtliga medlemar. Reparation och underhåll av stamledningar är föreningens ansvar. Wc-spolning indelas i 2 delar: halv/fulltanksspolning. Ett snabbt tryck på spolknappen ger ”snålspolning”, ett längre tryck ger fullspolning. Föreningen har installerat duschblandare och tvättställsblandare av märket FM Mattsson. Om lägenhetsinnehavare byter ut armaturerna till annan sort eller märke övertar lägenhetsinnehavaren allt ansvar i all framtid. Lysrör i toalettskåp byts genom att 2 skruvar på översidan tas bort. En list som håller plexiglaset lyfts undan. Lysrören bör vara av fabrikat NARVA LT 15W/030.

Balkong

Vill du måla tak och väggar, samt balkonggolvet i avvikande färg skall detta godkännas av styrelse. Om trätrall läggs på balkonggolvet skall denna lätt kunna lyftas för inspektion av betongplattan i samband med tillsyn av lägenheten. Underbehandla golvet innan trätrall läggs på. Vill du glasa in din balkong måste du ansöka om Enkelt bygglov hos Täby Kommun. Kontakta vårt förvaltningskontor för närmare information. Utsidan av balkongen får inte målas eller på annat sätt förändras.

Balkonglådor för växter

Balkonglådor får av säkerhetsskäl inte hängas på utsidan av balkongräcket.

Brandlarm

Brandlarmsdetektor finns i varje rum. Detektorn utlöser larm vid c:a 60°C med automatlarm till brandkåren. Detektorn får inte demonteras, övermålas, fuktas eller flyttas. Återställning efter åverkan samt eventuell utryckning av brandkåren pga åverkan bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Brandkåren har tel. 08-792 99 00. I nödsituation naturligtvis 112! Du måste komplettera brandlarmet med en s.k. rökvarnare som du får hämta utan kostnad på Förvaltningskontoret.

Förrådsutrymme

Förråd i olika storlekar finns att hyra, kösystem tillämpas. Kontakta förvaltningskontoret för information.

Försäkring - bostadsrättstillägg

Styrelsen för brf City har beslutat att teckna bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Det innebär att hushållen kan anmäla till sitt respektive försäkringsbolag att föreningen har ett bostadsrättstillägg, det betyder att er hemförsäkring borde bli lite billigare. Observera dock att man som lägenhetsägare fortfarande bör ha en hemförsäkring, det kan stå en dyrt att vara utan en sådan.

Hemhjälp 

HSB omsorg som är vår granne tvärs över gatan hjälper till med hushållsnära tjänster mot betalning Tel. 08-638 80 00 http://www.hsb.se/omsorg. Du som fyllt 75 - ring Fixar Malte! Röda Korset i Täby driver tjänsten på uppdrag av kommunen Du som är fyllda 75 år och äldre kan få kostnadsfri hjälp med vardagsgörmål av engångskaraktär som att byta glödlampa och andra små saker som inte tar så lång tid att utföra. Syftet med tjänsten är att man skall undvika fallolyckor i hemmet. Om du vill ha hjälp kontakta Marc Roman på Röda korset tel. 08-758 88 41.

Inre fond 

Ingen avsättning görs till inre fond. Kvarvarande saldo kan dock användas (se saldo på avgiftsavierna) för reparation och underhåll av lägenheten. Vill du utnyttja medel ur inre fonden för underhåll i din lägenhet skall du kontakta Förvaltningskontoret för blankett. Uttag ur fonden skall styrkas med kvitton. Kvitto får i detta sammanhang inte vara mer än högst ett år gammalt.

Köksfläkt 

Den enda typ av köksfläkt som är godkänd för montering i lägenheten är av typ kolfilterfläkt. Köksfläkt får inte anslutas till imkanalen i fastighetens ventilationssystem. Sådan inkoppling stör balansen i ventilationssystemet och ger obehag med inträngande matos till andra boende.

Låsbrickor 

Till varje lägenhet har ett antal låsbrickor (också kallade taggar) delats ut vilka ger tillträde till porten (röd bricka). Svart bricka ger tillträde även till övriga gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, grovsoprum och cykelrum. Varje bricka är försedd med ett nummer som fungerar som en identifikation.Det är viktigt att anmäla förkomna brickor till förvaltningskontoret för att upprätthålla den säkerhet som uppnåtts genom att införa det nya låssystemet. Förkomna brickor deaktiveras vid anmälan. Vi uppmanar alla ny brf-innehavare att visa upp sina låsbrickor för förvaltaren vid överlåtelse för att kontrollera att samtliga brickor/taggar överlåtits.

Nycklar 

I samband med lägenhetsöverlåtelse övertar du som tillträdande bostadsrättshavare ofta nycklar till lägenhet samt låsbrickor till port, tvättstuga, grovsoprum, och cykelrum från avflyttande bostadsrättshavare. Kontrollera med förvaltaren antal låsbrickor som tillhör och är registrerade på lägenheten, du har ansvaret för att inga låsbrickor kommer i orätta händer. Se även ’låsbrickor’.

Ohyra 

Vid tecken på ohyra såsom pälsängrar, mal och mjölbaggar, kontakta omgående Anticimex AB, Kundtjänst tel. 08-19 00 30.

Parabolantenn 

Parabolantenn får inte fästas i balkongräcket eller borras fast i balkongens betongplatta. En s.k. expanderstång som kan fjäderspännas mellan golv och tak kan användas. Parabolen får av säkerhetsskäl inte heller sticka utanför balkongens ytterkant.

Porttelefon 

Varje trapphusentré är försedd med porttelefon för att förhindra att obehöriga uppehåller sig i våra trappuppgångar. Tillträde till trappuppgångarna sker genom lägenhetsanrop med kortnummer. Glöm inte att anmäla ditt telefonnummer till Förvaltningen om du vill kunna nyttja porttelefonen. Anropet från porten sker genom en vanlig signal på din telefon. När man lyfter luren hörs först en melodi som informerar att signalen kommer från porten Om man inte önskar ge sig tillkänna för den besökande lägger man omedelbart på luren. För att öppna porten vid anrop tryck 5.

Radon 

Radonhalterna i lägenheterna på Näsbydalsvägen har mätts av Miljö- och Hälsoskyddskontoret. De har befunnits vara under de gränsvärden som generellt gäller för äldre fastigheter. Variationer i radonhalt förekommer mellan olika lägenheter.

Rörstamsinklädda kök 

Rörstammen är inklädd med 40 mm gjuten gips. Nere vid golvsockeln sitter ett indikationsrör s.k. skvallerrör, som varnar om fukt förekommer i rörslitsen. OBS! Måla eller täta aldrig igen röret då fungerar inte skvallerröret.

Störande arbeten 

För arbeten i lägenheten som innebär borrande, spikande och dylikt får detta endast göras under följande tider måndag-fredag 08.00-19.00, lördag 08.00-15.00. Söndag och helgdag får inga störande arbeten utgöras. Professionell slagborrmaskin finns att låna på Förvaltningskontoret.

Säkerhetsdörr

Föreningen har teckant avtal med Secor. Detta innebär att föreningens medlemmar har möjlighet att beställa en säkerhetsdörr det reducerade priset 15 500 kr inklusive montage. Beställning görs via vår förvaltare Svefab.

Underhåll i lägenheterna 

Varje medlem ansvarar för underhåll av sin lägenhet i enlighet med föreningsstadgarna § 25 I följande fall svarar föreningen för kostnaderna enl. stadgarna: lägenhetsavskiljande och bärande väggar · ytbehandling utsida ytterdörr (ej fönsterdörr) · karm och båge samt yttre målning av fönster och fönsterdörr · avloppsledning med golvbrunn (föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrunn) · ventilationskanaler (om den tjänar fler än den egna lägenheten) · vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat (målning svarar bostadsrättsinnehavaren för) · gemensamma utrymmen · underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt · sida och utsida av balkongfront · rensning av rökkanaler för öppen spis mm som föreningen försett lägenheten med. Via Felanmälan tel. 08-544 022, kan beställning av vissa reparationer och installationer göras enligt fast taxa. Du får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen (föreningsstadgarna § 29)

Ventilation 

Luften i lägenheterna förnyas genom att den via ett centralt fläktsystem sugs ut i badrum, duschrum och kök. Ny tilluft släpps in genom vädringsfönstren, genom brevinkast och vid vädring genom fönster och balkongdörr. Det är mycket viktigt med god ventilation bl a för att få bort fukt i bad- och duschrum. Se därför till att ventilerna alltid är öppna.