Administration

Andrahandsuthyrning

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs synnerligen goda skäl. Sådana skäl kan vara arbete eller studier på annan ort. För andrahandsuthyrning måste man ha styrelsens godkännande. Andrahandsuthyrning beviljas i regel för maximalt ett år, men kan förlängas. Intyg skall bifogas ansökan. Varje eventuell förlängning kräver ny ansökan. Kontakta Förvaltningskontoret när det gäller formaliteterna kring andrahandsuthyrningen.

Autogiro

Om du vill kan du betala månadsavgiften till föreningen via autogiro. Avgiften dras då automatiskt och vid rätt tidpunkt från det bankkonto du angivit i ansökan. Kontakta förvaltningen för medgivandeblankett om du vill utnyttja denna betalningsform.

Försäljning av bostadsrätt 

Bostadsrättshavaren svarar själv för försäljning av sin lägenhet antingen personligen eller genom fastighetsmäklare. Formalia i samband med överlåtelse regleras i Bostadsrättslagen kap 6 § 4 och 5 samt föreningsstadgarna § § 4 - 7. Kontakta Förvaltningskontoret om du har frågor rörande försäljningen av din lägenhet. Informera Förvaltningskontoret när du har bestämt dig för att sälja din lägenhet. Tillsyn skall ske av lägenheten före överlåtelsen.

Förvärvande av bostadsrätt 

Den som förvärvar en bostadsrätt måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen genom beslut i föreningens styrelse (föreningsstadgarna § 5).

Pantförskrivning

Vid belåning av din bostadsrätt kontaktar du Förvaltningskontoret, där du får hjälp med pantförskrivning. För arbetet med pantförskrivningen tar förvaltningen ut en avgift av dig som bostadsrättshavare.

Överlåtelser

När du avyttrar/överlåter din lägenhet tecknar du ett överlåtelseavtal med den som köper lägenheten. Kontakta Förvaltningskontoret när du tänker avyttra din lägenhet för ’tillsyn’ av lägenheten. Som köpare kontakta Förvaltningskontoret efter överlåtelsen för att kontrollera att du fått till gång till samtliga låsbrickor som är registrerade på och tillhör lägenheten.