Vinter i Näsbydal

19 december 2012 Sten Begtsson
Gustav Casselbrant

Vi börjar nu närma oss de stora högtiderna jul och nyår och det för tankarna tillbaka till året som gått. 2012 var året då en del av våra stora projekt fördes i hamn. Vi fick vårt nya informationssystem , ett snabbt bredband, flera TV-kanaler med fria tillval och nya fönster i alla våra lägenheter. Under året har även ett antal projekt löpt vidare eller initierats.Våra balkonger inspekteras för utvärderande av skick och beslut om eventuella åtgärder. Med nya fönster på plats har vi påbörjat intrimmningen av vår ventilation och kom- mer som en följd av detta att rensa våra ventilations- kanaler. Allt för att ge oss ett bättre inomhusklimat och som en följd av detta även sänka våra värme- kostnader och bidra till en bättre miljö.

Under 2013 kommer vi även att erbjuda källsortering av matavfall vilket borde minska våra avfallskostnad- er och samtidigt utgöra ett litet bidrag till det totala miljöarbetet.

Styrelsens mål har varit att kunna erbjuda de bästa lösningarna till ett rimligt pris. Nu efter fyra och ett halvt år med oförändrad utdebitering ser vi oss dock nödsakade att höja utdebiteringen med 5%. Detta är långt under inflationen och prisökningarna i samhäl- let i övrigt under denna tid. Tar vi även i beaktande alla de mervärden som de projekt som genomforts under åren har tillfört våra hus och lägenheter kan vi konstatera att vi boende i Brf. City har fått stora värden för en relativt liten kostnad. 

Till sist önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Ar 2013!