Vi ska trivas tillsammans

27 mars 2013 Sten Bengtsson
Gustav Casselbrant

Under den senaste tiden har det tyvärr inträffat ett antal störningsärenden där grannar och närboende blivit störda av buller och höga ljud. Vi har regler för vad som gäller för spika, hamra och borra i våra lägenheter. Dessa går att läsa på vår hemsida. Men även utanför dessa tider bör vi alla tänka på att vi som grannar kan ha personer som är skiftarbetande eller har nattarbete och pensionärspar som är hemma hela dagarna och inte kan stå ut med 3 – 4 timmars borrande i sträck.

I de fall du inte kan komma överens med din störande granne kan du vända dig till vår förvaltare Svefab som handhar sådana ärenden. De behöver då uppgifter om dig och din lägenhet samt från vilken lägenhet störningen kommer. Därefter kontaktar dom den störande parten med en anmodan till rättelse. Du som anmälare är i det här skedet anonym.Vid akut störningsärende kan du som tidigare ringa vår störningsjour.