Ventilationsrensning på Näsbydalsv. 2

15 januari 2013 Gustav Casselbrant

DJ Vent AB har fått i uppdrag av Brf City att utföra rensning av föreningensventilationskanaler. Arbetet påbörjas den 21:a januari och påbörjas i hus nr 2.

För att kunna utföra arbetet kommer entreprenören behöva få tillgång till samtligalägenheter eftersom ventilationsintagen måste förslutas för att undvika nedsmutsningav lägenheterna. Arbetet genomförs mellan klockan 08.00 och 15.30. Avisering tillberörda lägenheter kommer att ske en vecka innan start.

För den som inte är hemma går det utmärkt att lämna in nyckel i SVEFABs brevlåda på Näsbydalsvägen 2, detta skall ske senast kl 07.30 aktuell dag. Lägg nyckeln i den märkta påsen som medföljer aviseringen. Nycklar återlämnas ilägenhetens brevinkast efter avslutat arbete.

Har ni frågor får ni gärna kontakta:
Kenneth Sjöholm, DJ Vent AB: 070 643 14 45
Mikael Jouper, SVEFAB: 020 544 022

Det går också bra att skicka e-post till: kundtjanst@dj-vent.se