Vattenavstängning Näsbydalsvägen 2 och 4

19 april 2012 Gustav Casselbrant

I samband med omkopplingsarbeten med vattenledning,uppdrag av SVEFAB, kommer vattnet tillfälligt att stängas av. Detta kommer att ske mellan kl: 08.00 och kl: 16.00  på måndagen den 23:e april för Näsbydalsvägen 2 och tisdagen den 24:e april för Näsbydalsvägen 4 om inget oförutsett inträffar i samband med inkopplingsarbetena.

När vattnet efter inkopplingsarbetena släpps på igen rekommenderas att kranar öppnas försiktigt eftersom det kan finnas luft i ledningarna. Är vattnet lite brunfärgat så är det vare sig ovanligt eller farligt. Om ni spolar en stund så försvinner detta. (Tänk på att ha alla kranar stängda)

Om ni har några frågor angående detta ring: Jan Nykänen (NCC): 070 250 32 47