Våra hus är i gott skick!

18 maj 2012 Sten Bengtsson

Den 9 maj hade vi vår årliga fastighetsbesiktning.  Då gick Gustav, Peter och Sten i styrelsens byggrupp tillsammans med Mikael och Lasse från SVEFAB igenom våra hus från topp till tå. Vi började med taken och därunder hiss- & fläktrum samt vindar och förråd för att jobba oss ned genom trappavsatserna till bottenplanen med cykelrum, förråd, värmecentraler och utrymmena för vår bredbands- & TV utrustning.

Med några få undantag befanns allt vara i mycket gott skick! Vad vi inte var glada åt var att finna en del mopeder och även en motorcykel förvarade i cykelrummen och utanför ett förråd. Detta kan utgöra brandfara och är absolut förbjudet.  Ett nytt moped och motorcykelförråd där vi kan erbjuda plats  är på gång men redan nu måste de bort från våra källare.