Värme och vatten stängs!

30 juni 2013 Yvonne Westermark

Tisdag 2 juli och torsdag 4 juli kl 10.00 -15.00 kommer värme och vatten vara avstängt. Ett underhållsarbete behöver genomföras.