Uppdatering angående nedfartsrampen

22 mars 2012 Björn Eklöf

Arbetena med nedfartsrampen går som vi ser vidare. Just i dagarna kring15 mars är man inne i en intensivperiod.- Vi håller nu på att uppföra själva rampen och ska snart börja att gjuta för gång- och cykeltunneln under bron, säger projektledaren Rolf Nyberg hos Täbykommun. – Det kan tänkas att det börjar dundra en del när man ska till att fylla på med utfyllnadsmassor,som ju består av sprängsten från Täby Centrum. Annars går arbetet vidare enligt plan och vintern har varit gynsam för byggarbeten. Nu närmast ska man fylla upp, så att rampvägens infart kommer i nivå med Centralvägen. Och så ska det gjutas ett lager till med stödmurar. Som avslutning ska man bygga bullerskydd och då får vi hoppas att det blir både effektivt och estetiskt.