Uppdatering angående fasadarbetena

10 april 2012 Peter Lundqvist

Det pågående arbetet med att byta de gamla fasadplåtarna fortlöper. Hus 2 är klart och man jobbar nu på hus 16. En del förseningar har uppstått p.g.a. ogynnsamma väderförhållen detta kommer man ta igen i sommar. I övrigt har det inte varit några större problem utan om vädret tillåter så kommer arbetet påbörjas runt ca vecka 14 på hus 14.

Jag har varit uppe på studiebesök och fascinerats över deras arbetsförhållande och utsikt. Alla fasader på husen beräknas vara klara ca vecka 52.