Uppdatering angående fönster och fasader

19 december 2012 Gustav Casselbrant & Sten Begtsson

Arbetet med att förnya fasaderna och byta ut före- ningens samtliga fönster håller på att avslutas och ska vara helt klart innan nyår. Projektets totala kostnad beräknas till ca. 52 miljoner kronor vilket kommer skri- vas av under 40 år. Med den förmånliga snittränta på dagens banklån ca. 2,95% innebär detta en genom- snittskostnad per lägenhet om ca. 263 kr per månad. Garantin för fönsterprojektet är 5 år på utfört arbete och 10 år på fönster.Skulle du inte vara nöjd med dina fönster så ber vi dig kontakta vår förvaltare.

För att få ut maximalt av denna investering och även ett bättre inomhusklimat samt en reducerad kostnad för uppvärmningen följer vi upp med en rensning av våra ventilationskanaler samt OVK besiktning och in- justering av ventilationen. Detta kommer att innebära att ytterligare 2 besök kommer behöva genomföras i samtliga lägenheter innan projektet är slutfört.