Inför sommaren och semesterplanering skriver vi lite kort om den nuvarande tidplanen för fönsterbyten. Näsbydalsvägen 8 påbörjas vecka 14 och beräknas bli klar i början av juni, vecka 22. Näsbydalsvägen 6 påbörjas vecka 23 i juni och stoppas vecka 27, den 6e juli. Då tar fönsterentreprenören semester i 4 veckor, vecka 28-31. Arbetet återupptas i hus 6, vecka 32, den 6e augusti.