Tidsplan balkongbesiktningar

9 november 2012 Gustav Casselbrant

Tidsplanen för balkongbesiktningarna har nu blivit uppdaterad. Avisering sker ca två veckor innan till respektive hushåll. För mer info läs här. Har du frågor? kontakta: Fredrik Carlsson, Carlsson & Segerfeldt HB: 070 - 408 41 97

Hus 16: 6-7 oktober 
Hus 14: 20-21 oktober 
Hus 12: 3-4 november
Hus 10: 17-18 november 
Hus 8: 1-2 december

Hus 6 och 4 kommer besiktigas i januari