Tänk på vem du släpper in i porten!

22 oktober 2013 Yvonne Westermark

Tänk på vem du släpper in i porten, de som inte har egen nyckel ska inte komma in med mindre än att de blir insläppta av någon av oss medlemmar via porttelefonen. Om någon vill "slinka" in fråga vem de ska till eller vad de ska göra. Vi har fått information om att det under dagtid förekommit att någon tagit i dörrhandtagen och kollat om dörren är öppen.

Inget har hänt men vi vill göra er observanta på detta, det bästa är att vi hjälps åt genom att fråga de vi inte känner igen.