Nästa styrelsemöte 2015 04 14

10 april 2015 Yvonne Westermark

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen 14 april. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.