Ekonomi
Föreningen har fortsatt en god ekonomi.

Förvaltning
OVK besiktningen är inte helt klar då det finns drygt 10 lägenheter som på ett felaktigt sätt byggt över ventilationskanalerna i sina lägenheter och detta måste åtgärdas innan besiktningen kan genomföras. 

Styrelsen har beslutat att medlemmarna kostnadsfritt får filter till spaltventilerna. 

Enligt krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en uppdatering av våra skyddsrum genomförts och de är nu besiktigade. 

Täby kommun byter leverantör från SITA till Ragn-Sells från den 1 april, detta påverkar inte de boende på något sätt.

Balkongprojektet
Allt flyter på enligt plan. Under april kommer en modul av våra balkonger att visas så alla får möjlighet att se hur det blir och att ställa frågor.

Informationsgruppen
Nya skärmar och programvara har köpts in, leverantör är PLAYipp AB.

Arbetet med hemsidans design och struktur löper på.

Stadgar
Förslag till nya stadgar har tagit fram, dessa kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.