Ny konstituering av styrelsen
Beslut:Styrelsen beslutar att till ordförande utse Sten Bengtsson och till vice ordförande Torkel Hardenfalk fram till årsstämman.

Ekonomigruppen
Föreningen har fortsatt en god ekonomi. 

Förvaltningsrapporten
OVK
Mikael Jouper informerade om att det är 30 st. lägenheter som vi inte fått tillgång till för OVK. Brev kommer att sända ut till dessa omgående. Det är 10 st. lägenheter som har byggt för ventilationen på ett sådant sätt att det måste åtgärdas, flera av dem kräver stora insatser. De berörda kommer att få ett brev med information och en deadline när det ska vara klart. 

Belysning tvättstugor
Det har uppmärksammats att medlemmarna inte släcker i våra tvättstugor, vilket gör att det lyser hela natten helt i onödan.

Balkongprojektet
Sten informerade om att projektet löper på enligt plan och att mätningen av alla balkongerna påbörjats. 2015-03-11 åker projektgruppen till Växjö för att se på den uppbyggda modulen, därefter kommer till Näsbydal för allmänt beskådande.

 PC City
Torkel visade schematiskt förslaget till den nya ledningsdragningen och informerade om att en ledningsansökan kommer att lämnas in till lantmäteriet i kommunen.

Informationsgruppen
Informationsskärmarna
Yvonne informerade om att nya skärmar och programvara har köpts in, leverantör är PLAYipp AB. 

Hemsida
Arbetet med hemsidans design och struktur löper på.

Fritidsgruppen
Kvartersgården kommer att målas om under den tid den är stängd. Det kommer även göras en inventering i köket i Kvartersgården samt se till att komplettera det som saknas och märka upp alla hyllor med antal glas, tallrikar mm.

Samhällskontaktgruppen
Mikael Björn rapporterade att vi fått svar på våra synpunkter avseende Trafikplats Roslags-Näsby, svaret var att kommunen inte tar någon punkt i beaktande!

Inkomna motioner
Det har inkommit tre motioner till styrelsen. Motionerna och styrelsens svar finns på hemsidan.

Arbetsgrupp stadgar
En översyn av våra stadgar ska göras, tidigare utsända förslag på stadgar från HSB samt våra egna kommer att jämkas samman.

Nytt datum för styrelsemötet i maj
Styrelsemötet den 12 maj är flyttat till måndagen den 19 maj.