Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi och det finns inget som i dagsläget tyder på några förändringar av våra avgifter.

Informationsgruppen
Då det varit tekniska problem med våra skärmar under en tid, i dagsläget är det fyra som inte fungerar, har styrelsen beslutat att införskaffa nya. Detta arbete ska påbörjas omgående då våra skärma är en mycket viktig länk i informationen till alla medlemmar.     

Byggruppen
Balco (vår leverantör av balkonger) har nu påbörjat arbetet med att bygga en prototyp samt att färdigställa alla handlingar för bygglov, dessa aktiviteter sker parallellt. Nästa steg är att godkänna prototypen som därefter flyttas till Näsbydal för allmän beskådan. Mellan den 10 och 12 februari kommer Balco till Näsbydal för att mäta alla balkonger, information till samtliga kommer att skickas ut.

Trädgårdsgruppen
Uppföljningsmöte har varit med Eko Mark & Miljö samt med Håkan Blank som är parkchef i Täby kommun. Det är viktigt att en promemoria som kommunen sammanställt följs upp.

Fritidsgruppen
Under de senaste uthyrningarna av Kvartersgården har det varit stora problem med både ordning, städning och att man slagit sönder glas och porslin. Med anledning av det och att lokalen behöver en allmän sanering, storstädning, kommer ett antal åtgärder att vidtagas. nedan.

- Styrelsen beslutar att göra en ”time out” under ca 4-8 veckor för rengöring, uppfräschning, stängningen börjar 2015-03-23.
Styrelsen beslutar att inköp av nya möbler ska göras.
- Styrelsen beslutar att ny diskmaskin och nytt kylskåp köps in.
Styrelsen beslutar att det endast ska vara möjligt att göra en helgbokning. Kostnaden för denna är 1500 SEK. SVEFAB gör en översyn av lokalen på varje måndag morgon. Vanlig bokning vardagar kostar som tidigare 500 SEK.