Fem medlemmar besökte oss med en del praktiska frågor som löstes på ett bra sätt. Beslutades att förlänga vårt avtal med Svefab fram till 2015-12-31.

  • Sedvanlig information om ekonomi och medlemsärenden. Vi kommer börja skriva av fasad- och fönsterprojekten nu.
  • Sedvanlig information och genomgång av förvaltningsrapport. Miljöstationerna kommer att rengöras och byggas som för att passa den nya hanteringen med kompostavfall. Sita kommer att åtgärda de skador som finns kring miljöstationerna.
  • Förvaltningskontoret kommer att flytta in i ”gamla” Kvartersgården, mer information kommer.
  • Vid fastighetsgenomgång 2013-05-24 fanns inga avvikelser att rapportera.
  • Upprustning och rensning i vår park kommer att göras inom en snar framtid.
  • Komposteringen kommer att börja 19-23/8 2013, mer information kommer.
  • Mopedförrådet erbjuds även till de som har MC, samma kostnad dvs. 1.200:-/år.

Nästa styrelsemöte äger 13 augusti kl 19.00 i Kvartersgården. Mellan 18.00 och 19.00 är medlemmar välkomna.