Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-08-19

9 september 2014 Yvonne Westermark

Ekonomi Föreningen har god likviditet. Vi erhåller ett bullerbidrag för våra nya fönster från Täby kommun på ca 800.000:-.

Projekt i antågande
Balkongerna
Under oktober månad kommer vi ta beslut om vilken leverantör som ska genomföra det stora arbetet med att bygga nya balkonger. Trolig start av projektet under mars 2015. Mer information kommer. Kom gärna till hösten informationsmöte planerat till den 13 november där alla detaljer kommer att presenteras.

Hissarna.
Så snart vi kommit igång med balkongerna kommer vi att undersöka utbyte av våra hissar.

Entrépartierna nya låssystem
Ytterligare ett projekt som kommer under 2015.

Parken 
Detta projekt kommer att synkroniseras med övriga projekt, allt för att störa så lite som möjligt.
 

Näsbydalskamraterna
NDK är upplöst som förening och den behållning som fanns på dess konto är överfört till ett separat konto hos Brf City. Målsättningen är att behållningen skall gå till gemensamma trivselskapande åtgärder.

Samhällskontakter
Innebandyhall
Det kommer uppföras en innebandyhall vid den gamla fotbollsplanen mellan nr 14 och 16. Enligt Täby kommun är det tillfälligt och med tillfälligt menas upp till fem år. 

Roslags-Näsby trafikplats
Mikael Björn har efter samtal med kommunen blivit varse att det som för oss är ett stort problem, flytt av busshållplats, egentligen inte är en kommunfråga utan ligger på den entreprenör som ombesörjer lokaltrafiken i området, dvs, SL. Kommunen har dock insett att de behöver ha samråd med SL kring denna typ av frågor och återkommer till oss med svar på vår skrivelse som sändes in i juni 2014.