Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-06-09

13 augusti 2014 Yvonne Westermark

 Brf City arbetsgruppers indelning:

Ekonomi, sammankallande Gary Park, Micaela Vretmark och Torkel Hardenfalk
Fritid, sammankallande Gunilla Sjödin och Peter Lundqvist
Samhällskontakter, sammankallande Gunilla Sjödin, Gary Park, Torkel Hardenfalk och Mikael Björn
Husunderhåll,sammankallande Sten Bengtsson, Peter Lundqvist, Gary Park och Gunilla Sjödin
I
nformation, sammankallande Yvonne Westermark, Mikael Björn, Sten Bengtsson och Micaela Vretmark
P
C City, sammankallande Torkel Hardenfalk och Sten Bengtsson 

Trädgård, sammankallande Gunilla Sjödin, Peter Lundqvist, Micaela Vretmark (Yvonne Westermark)

Projektgruppen, sammankallande Mikael Björn, Sten Bengtsson och Torkel Hardenfalk.

Ekonomi: Föreningens ekonomi är mycket god.

OVK besiktningen kommer att framledes skötas av SVEFAB.
Beslut: SVEFAB kommer att avisera och utföra kontroll av ventilationen i de lägenheter som fått anmärkning på OVK besiktningen. Det SVEFAB kan åtgärda (tex byte av ventil) utförs omgående. Större ombyggnationer dokumenteras och åtgärdas av medlemmarna själva.

Balkonger: Upphandling pågår 

Trädgården: Under tidig höst kommer vi få det slutgiltiga förslaget från Garden by Anna.

Fritid. Beslut: Vi ska endast ha nyinflyttade information två gånger per år (tidigare 4)

Samhällskontakter: Skrivelse har gått in till kommunen avseende den planerade flytten av busshållplatsen i Näsbydal ner till E18.

 PC City: Sten och Torkel informerade helt kort om vad som pågår, mer detaljerad information kommer efter sommaren.