Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-03-18

13 april 2014 Yvonne Westermark

Föreningen har god ekonomi och god likviditet. Mycket positivt är att våra uppvärmningskostnader har blivit lägre än budgeterat. 

Nu är det klart med uthyrning av lokalerna i nr 12 och nr 14. Därmed är alla våra lokaler uthyrda.

Garden by Anna har bokat in ett antal möten under våren med styrelsen för att senast i juni presentera en övergripande plan för trädgården. 

Balkongprojektet är nu inne i en upphandlingsfas, förfrågningsunderlag är utsänt till flera olika aktörer. Förhoppningen är att få två alternativ klara till årsstämman för beslut.  

Det har förekommit klagomål på vårt övernattningsrum.  Vi vill informera om att standarden är av typ vandrarhem och inte avsett för boende utan endast övernattning.

Beträffande de digitalboxar som inte är hämtade (ca 200 st) kommer vi informera om att fram till 31/5 2014 kan dessa hämtas hos Svefab, därefter debiteras SEK 100/mån i administrativ avgift. Alla lägenheter SKA ha en box vare sig man vill eller ej.