Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-02-18

14 mars 2014 Yvonne Westermark

Konstaterades att föreningens ekonomi är god och att vi har en god likviditet. Budgeten har reviderats och en ny har presenterats, styrelsen beslöt att godkänna densamma .

Det kommer köpas in skyltar, dels ska de stå tydligt att våra miljöstationer tillhör Brf City, dels skyltar som säger att matning av fåglar är förbjudet.

Ny belysning med högre ljusstyrka, energisnålare och längre livslängd vid parkeringen är beställd
(i skrivande stund är detta även åtgärdat).

Låsen på våra portar behöver moderniseras, det är svårt att få fram reservdelar. Styrelsen beslutade att Svefab tar fram alternativ.

Öppettider hos förvaltningen i påsk.  Stängt den 17/4, skärtorsdag . Öppet istället tisdag 22/4 och sedan torsdag 24/4 som vanligt.

Fyra motioner har inkommit, styrelsen har berett samtliga och skrivit yttranden. Vill du ta del av alla motionerna och styrelsens yttranden, gå in på hemsidan, fliken ”Föreningen” därefter ”Föreningsstämma” och längts ner finner du alla dokument.

Garden by Anna har presenterat en sammanställning av trädgårdsenkäten, den ligger nu till grund för nästa steg i arbetat med att ta fram en långsiktig och övergripande plan.

Balkongprojektet, utbyggnad inte möjlig. Två alternativ återstår att ta beslut om, endast renovering, alt. renovering och inglasning av samtliga. Beslut kommer troligen tas på årsstämman.

Permobilgarage, styrelsen beslutade att inte upplåta mer mark för uppställning av permobiler.