Sammanfattning av styrelseprotokoll 2013-11-12

16 december 2013 Yvonne Westermark

Genomgång av ekonomin. Vi ligger bra i förhållande till budget med ett uppskattat överskott på

ca 800.000:- som kommer överföras till nästa år för alla de stora projekt som är under uppsegling.

Noteras bör att vi inte har en enda medlem som släpar med sin betalning.

Mikael Jouper gick snabbt igenom det som redan är under handläggning nedan följer ett par punkter
som togs upp för beslut.

OVK genomgången (ventilationsbesiktningen) håller på att slutföras men tar lite lång tid, vi vill ha en tidplan.

Ny ljusskylt ovanför entrén till Kvartersgården och förvaltningskontoret.

Lokaler, nu är nr 16 och nr 2 uthyrda, tre årskontrakt med indexklausul, vi har intressenter för nr 14.

Följande punkter togs upp vid informationsmötet 14 november

- Balkongprojektet
- Trädgårdsprojektet och Garden by Anna
- Ekonomi och budget 2014
- Gästparkeringen informerar om nya regler
-  Valberedningen informerar
- Canal Digital gästar oss och svarar på frågor