Nedan följer en kort sammanfattning av styrelsemötet i HSB Brf City den 19:e mars 2013

  • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
  • Fönsterprojektet: I stort sett färdigt. Brf City har 5 års garanti på installationen och 10 års garanti på materialet. Vid eventuella frågor eller problem kontakta i första hand Svefab.
  • Nya förråden, den 12:e april skall nya låssystemet vara installerat. Mer information kommer presenteras på årsstämman.
  • Ventilationsrensning, pågår just nu i hus 14. När den är klar i alla hus kommer OVK justeringen att återupptas.
  • Brandlarmen, kontroll av nya brandlarmscentralerna i hus 2-8 är klar och nya ändkretsar kommer sättas in. Hus 10-16 kommer åtgärdas härnäst.
  • Ojämn asfalt vid entréerna, allteftersom marken sjunker så har asfalten blivit ojämn. Svefab kommer beställa utfyllnadsasfalt för att jämna ut marken så fort tjälen går ur marken.
  • Cykelrensning, för att bättre passa säsongen när cyklarna faktiskt används kommer den årliga cykelrensningen från och med i år att utföras i maj månad.  
  • Kvartersgården, styrelsen tittar på möjlighet att flytta förvaltningskontoret och styrelserummet till kvartersgården för att ha allt samlat på ett och samma ställe.
  • Carports, en enkätundersökning om intresset för carport parkering kommer skickas ut inom kort, vänligen lämna in ifyllda enkäter på förvaltningskontoret, Ndv 2.
  • LED-belysning, kommer att provmonteras i trapphuset i hus 12.


Årsstämma:

Datumet för årets årsstämma är 25:e april. Inkomna motioner samt styrelsens yttranden finns tillgängliga på föreningens hemsida och infoskärmar. På årsstämman kommer även information om de nya vindsförråden samt matavfallssorteringen att presenteras.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 6:e maj kl 17.00-20.00. Nästa möte är tisdag 16:e april på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.