Nedan följer en kort sammanfattning av styrelsemötet i HSBs Brf City den 19:e februari 2013

 • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
 • Fönsterprojektet: I stort sett färdigt, endast vindsfönstren och en del backjobb medbalkongdörrar som inte är täta osv.
 • Fönsterblecken har vid monteringen blivit felaktigt fastslagna, Veckholms Plåtåtgärdar detta i samband med ventilationsbesiktningen.
 • Nya vindsförråd: Det blir uppskattningsvis ca 20st nya förråd per hus. En tidsplan förnär de kommer finnas tillgängliga meddelas senast på årsstämman.
 • Brandlarm, ett fel som orsakade 2st felaktiga brandlarmsuttryckningar i slutet avjanuari är nu åtgärdat.
 • Föreningen har nu installerat värmemängdsmätare i alla undercentraler för att mätaföreningens värmeförbrukning.
 • Hissbesiktningen är klar, ManKan Hiss kommer genomföra mindre åtgärder sombehövs nu och en större upprustning av hissarna om tre år har lagts in iunderhållsplanen.
 • Föreningen har tecknat nytt städavtal med MIAB för städning av kvartersgården.
 • Formatet på infoskärmarna har ändrats efter feedback från föreningens boende, vi hoppas det nya formatet skall göra det lättare för alla att tillgodogöra siginformationen.
 • Föreningens tv och bredbandsleverantör Ownit har blivit uppköpta av Telenor, det innebär i dagsläget ingen förändring för Brf City men framöver har de planer på attutöka utbudet för föreningen.
 • Årsstämma: Datumet för årets årsstämma är 25:e april. Inkomna motioner samtstyrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida och infoskärmar. På årsstämman kommer även information om de nya vindsförråden samt matavfallssorteringen att presenteras.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 8:e april kl 17.00-20.00. Nästa möte är tisdag 19:e mars på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.