Sammanfattning av styrelsemöte 2014 05 18

7 augusti 2014 Yvonne Westermark

Ekonomi
Ekonomin i föreningen är mycket god, vi har en bra likviditet. Kostnaderna för uppvärmning ligger betydligt lägre än det som är budgeterat.

Förvaltning
OVK besiktningen är genomförd, det finns ett antal aktiviteter som ska genomföras i samband med att vi fått protokoll kring detta.

Projekt och samhällskontakter
Vi har ett antal stora projekt på gång i föreningen, balkonger, hissar, nya undercentraler och parken.Representanter för styrelsen kommer att träffa Täby kommun med anledning av planteringar på kommunens mark, vägbeläggningen på Näsbydalsvägen och handikapparkering.Beträffande den nya Roslags Näsby trafikplats har styrelsen inkommit till kommunen med en skrivelse ang. att busshållplatsen ev,ska flyttas ner till E18.