Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Trenden att våra uppvärmningskostnader sjunker håller i sig, vilket är mycket glädjande.

Byggruppen
Balkongprojektet.
Sten Bengtsson redogjorde för status i balkongprojektet, det är fortfarande samma två aktörer kvar. Ytterligare sammanställning av underlaget/offerterna behöver göras och därefter tas ett beslut på nästa styrelsemöte i november. Information till medlemmar på informationsmötet 13 november.

Slukhål
Vi har problem i området med slukhål och dessa kan ställa till stora problem. Tidigare har Tyréns tagit fram en rapport över hela området, men inga åtgärder är vidtagna då de förslag som presenterades inte kändes rimliga. Vi måste dock ta tag i detta igen och därför har olika aktiviteter påbörjats.

Trädgården
Trädgårdsgruppen har tillsammans med Eko Mark & Miljö gått igenom vilka behov som det finns av beskärning av buskar samt plantering av lökar.Täby kommuns parkchef Håkan Blanck har i samband med ett möte fått en skrivelse med olika punkter som vi anser vara viktiga för allas trevnad och säkerhet. Han har återkopplat och meddelat att de mest akuta delarna är under handläggning, dvs. asfaltsskador på Näsbydalsvägen, papperskorgar och handikapparkering.

 Fritidsgruppen
Det kommer bli en uppfräschning av Kvartersgården under hösten.
Den 29/10  kommer det att vara mingelparty för nyinflyttade i Kvartersgården.