Ventilationsbesiktning

20 maj 2013 Sten Bengtsson

Som en uppföljning till utbytet av våra fönster med tilluft genom våra fönsterventiler gäller nu att optimera inomhusklimatet i våra lägenheter. Detta görs i två steg varav det första, rensningen av våra ventilationskanaler, redan är slutfört. Steg två innebär att vi måste komma in i din lägenhet för att justera in ventilationsdonen i kök och badrum. Det är mycket viktigt att du ser till att få detta utfört när det aviseras i din fastighet! I slutändan gäller det ditt inomhusklimat.

Hus nr 4 är nu klart och vecka 20 – 21 påbörjas arbetet i hus nr 6 varefter det fortsätter i nr 8, 10, 12, 14, 16 för att vara avslutat i nr 2 under september månad.  Vår entreprenör Klimatutveckling i Stockholm AB kommer att informera efterhand som projektet fortskrider.