Årsmöte 2012

10 april 2012

Datum för årets årsstämma är tisdag 15 maj, vi håller till i Grindtorpskyrkan och mötet startar kl 19.00. Innan mötet serveras kaffe och smörgås.På årsmötet ska vi gå igenom ekonomi och verksamhet för 2011. Vi har fått sex motioner som ska behandlas. Tänk på att om ni är två eller flera som äger en bostadsrätt och bara en ägare kommer till årsmötet, då ska den personen ha en fullmakt från övriga ägare. En sådan fullmakt kommer att bifogas de årsmöteshandlingar som skickas ut i god tid innan mötet. Fyll i den och ta med till årsmötet.Det är viktigt för vår förening att så många som möjligt deltar i möten och styrelsearbete. På årsmötet väljs ny styrelse, var med och påverka hur brf City ska skötas! Varmt välkomna önskar brf Citys styrelse