Rensning av ventialtionskanaler

7 januari 2013 Gustav Casselbrant

Den 21:a januari påbörjas arbetet med att rensa våra ventilationskanaler. Detta är ett led i arbetet med de ventilationsjusteringar som behövs göras efter fönsterbytet vilket i slutändan kommer innebära stora besparingar i uppvärmningskostnader för föreningen. Det är därför mycket viktigt att entreprenören får tillgång till samtliga lägenheter. Mer information om när rensning kommer ske i respektive hus kommer delges snarast.