Rapport från styrelsemöte september 2012

2 oktober 2012 Claes Jilert

Nedan följer en kort sammanfattning av styrelsemötet i HSBs Brf City den 11:e september 2012

 • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
 • Fönsterprojektet löper vidare. Vecka 34 påbörjades fönsterbytet på Näsbydalsvägen 4.
 • OVK-besiktningen har stoppats temporärt sedan det framkommit att ventilationskanalerna i husen behöver rensas. En upphandling av ventilationskanalrensning är påbörjad.
 • Helgen vecka 40 (6-7 oktober) påbörjas besiktningen av föreningens balkonger på Näsbydalsvägen 16.
 • Anticimex råttexperter har påbörjat utredandet av en långsiktig åtgärd för att minska antalet råttor i området.
 • Fyra nya torktumlarna har levererats och kommer att installeras i grovtvättsrummen i hus 2-8 och skall reserveras till grovtvättmaskinen.
 • Det har blivit dags för årets cykelrensning. Alla cyklar behöver märkas med namn och datum. Den 1:a november töms cykelförråden på de cyklar som fortfarande är omärkta. Separat avisering om detta kommer att gå ut ca 1 månad i förväg.
 • Samtliga armaturer i Näsbydal området kommer att bytas ut av kommunen under hösten. Brf City står för kostnaden för den del av beståndet som tillhör City.
 • Projektet med att införa taggsystem till de nya förråden har försvårats av asbest i arbetsmiljön. Föreningen tittar överväger också möjligheten att införa taggsystemet för bokningen av tennisbanan, gästlägenheten, de gamla förråden och mopedförrådet.
 • Föreningens leverantör av TV och Bredband, Ownit, har blivit uppköpta av Telenor. Detta kommer inte att påverka Brf City då avtalet mellan Brf City och Ownit gäller fram till mitten av 2015.
 • Internkanalen på kanalplats 205 har nu blivit uppdaterad så att den automatiskt visar in de sex senaste nyheterna från hemsidan.
 • Efter en lång tid av minskat utnyttjande av föreningens kvartersgård har styrelsen beslutat att säga upp fritidsassistenten på grund av arbetsbrist. Kvartersgården, med verksamhet, kommer fortgå tillsvidare.
 • Insidan av hissdörrarna på entréplan behöver målas om. SVEFAB har på uppdrag av styrelsen kontaktat Alviks måleri som kommer att slipa ner och måla om insidan av hissdörrarna.
 • Styrelsen har varit i kontakt med kommunen angående trafikfara på grund av dålig sikt vid korsningen nedanför den nya rampen. Kommunen kommer i ett första steg åtgärda detta genom att ta bort en del av bullerplanket närmast korsningen för att öka sikten.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 5:e november kl 17.00-20.00.

Nästa möte är tisdag 9:e oktober på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.