Rapport från styrelsemöte oktober 2012

23 oktober 2012 Claes Jilert
Dan Henriksson

Sammanfattning av styrelsemöte i Brf City den 9:e oktober 2012

  • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
  • Fönsterprojektet: Löper vidare enligt plan.
  • Sopstationerna, tidnings- och plastbehållarna vid våra källsorteringsstationer har bytt plats så att tidningsbehållaren, som är den tyngsta behållaren, kommer närmare tömningsbilen. Detta har gjort för att minska skador i markplattorna vid tömning.
  • Cykelrensning, Första veckan i november kommer Svefab genomföra en cykelrensning av omärkta cyklar i cykelförråden. I samband med denna kommer de även kontrollera så att det inte står några mopeder eller motorcyklar i cykelförråden.
  • Föreningens avtal har blivit inskannade så att de nu finns i både pappers och digitalt format. Detta för att underlätta det fortlöpande arbetet för styrelsen.
  • Budget för 2013 är snart klar och kommer presenteras på medlemsmötet den 15:e november.
  • Hissarnas styrsystem har passerat ett generationsskifte. De är fortfarande fullt funktionella men vid reparationer har detta medfört att det blivit svårare att få tag i reservdelar. Styrelsen har bett Svefab ta in offerter för att uppdatera styrsystemen.
  • Matavfallssortering, kommunen har hört av sig med en förfrågan om Brf City vill ingå i ett pilotprojekt för att byta ut en av hushållssopbehållarna till matavfallsbehållare. Mer information om detta kommer att ges på medlemsmötet 15:e november. 

Nästa grovsophämtning måndag 5:e november kl 17.00-20.00.

Nästa möte är tisdag 13:e november på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.

Obs: Medlemsmötet i Grindtorpskyrkan är den 15:e november. Kl 18:30 serveras fika och kl 19:00 börjar medlemsmötet.