Rapport från styrelsemöte maj 2012

9 maj 2012 Ylva Forslund

Nedan följer en kort sammanfattning av styrelsemötet i HSB Brf City den 8:e maj 2012

  • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
  • Armaturer på gatustolpar över Näsbydalsvägen/p-platserna ska bytas. Kostnaden delas av Täby kommun och brf City.
  • Fönsterprojektet: Löper vidare. Byte pågår på Näsbydalsvägen 8.
  • En informationspolicy ska tas fram så att alla medlemmar enkelt ska kunna hitta information från brf City.
  • Informationskanalen kommer att kunna ses på TV-apparaterna med start nästa vecka.
  • På hemsidan kommer ett nytt formulär tillskapas, där kan man skicka frågor som ska till Svefab.
  • Brf Citys logotype får inte kopieras och användas av privatpersoner. Den är endast till för meddelanden från styrelsen i brf City
  • Styrelsen undersöker möjligheterna att anlita någon för flaggning på flaggdagarna.
  • Nästa grovsophämtning måndag 4 juni kl 17.00-20.00.
  • Brf Citys årsstämma kommer att äga rum tisd 15 maj kl  19.00 i Grintorpskyrkan. Årsmöteshandlingar är utdelade till samtliga hushåll. Kaffe serveras från kl 18.30. Efter årsmötet blir det frågestund, Ownits VD Stefan Tengvall samt Jan Åderman från Veckholms Plåt kommer för att informera och svara på frågor.

Nästa styrelsemöte är inte schemalagt, den nyvalda styrelsen får återkomma efter årsmötet.

 

 

Mvh styrelsen i brf City gm Ylva Forslund