Rapport från styrelsemöte augusti 2012

15 augusti 2012 Claes Jilert

Nedan följer en kort sammanfattning av styrelsemötet i HSBs Brf City den 7:e augusti 2012

 • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
 • Ett nytt lån om 20 miljoner kommer att tas upp hos Nordea för att finansiera fönster-och fasadprojektet.
 • Fönsterprojektet: Löper vidare. Vecka 34 påbörjas byte på Näsbydalsvägen 4.
 • En fönsterleverans har inkommit med spruckna rutor till följd av ett produktionsfel,dessa kommer att bytas ut av Mistral men kan då komma att försena fönsterprojektet en aning. Bygg-gruppen kommer att komma ut med mer information till de berörda hushållen efter den 16:e augusti.
 • Styrelsen har tillsatt sekreterare Claes Jilert till attestman åt Brf City.
 • Boende på Näsbydalsvägen 4 har upplevt avbrott i deras internet och IP-telefonitjänster till följd av att råttor tagit sig in under huset och gnagt av kablarna vid två tillfällen. Problemet är åtgärdat och styrelsen tittar på att ta in armerade kablar i föreningens områdesnät för att skydda mot detta framöver.Anticimex har kontaktats för att ta fram en långsiktig åtgärd för att minska antalet råttor i området.
 • Vid fastighetsgenomgången framkom att hus 2-8 har 1 färre torktumlare än övriga hus, 4st torktumlare beställs in så att alla hus har samma utrustning.
 • Balkongprojektet: Besiktningen av föreningens balkonger kommer att påbörjas inom kort.
 • Föreningen har anlitat Larmassistans för flaggning på flaggdagarna.
 • En utökning av taggsystemet till att infatta även gästlägenheten, tennisbanan, och grillstugan undersöks.
 • Klagomål har inkommit på städningen i föreningens hus, Svefab har informerats omdetta och kommer att kontakta städbolaget för åtgärd.
 • OBS! Nästa grovsophämtning måndag 3:e september kl 17.00-20.00.


Nästa möte är tisdag 11 september på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskasalla medlemmar välkomna.