Rapport från styrelsemöte 2013-01-22

5 februari 2013 Gustav Casselbrant
  • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
  • Yvonne Westermark presenterades sig själv, hon kommer att fungera som informationssekreterare i styrelsen. Hon är adjungerad till styrelsen fram till årsstämman.
  • Styrelsen beslutade att höja avgiften för övernattningslägenheten till 400 kr/natt. Detta p g a den tidigare avgiften ej täckte kostnaden för övernattningar.
  • Styrelsen utreder hissarnas framtid, enligt vår konsult är den kvarvarande livslängden på det nuvarande systemet ca 3 år.
  • Beslut togs om att låta DJ-vent även kontrollera brandlarmssystemets ändkretsar i respektive lägenhet i samband med att ventilationsarbetet utförs.
  • Flytt av förvaltningskontoret och uthyrning av städlokalen. För att bättre utnyttja Kvartersgården och kunna hyra ut fler lokaler har idén att flytta Svefabs förvaltningskontor diskuterats. Med vissa anpassningar i Kvartersgården kommer förvaltningskontor kunna inrymmas i lokalen. En säker lösning på nyckelhantering måste hittas för att förvaltningskontoret ska kunna flyttas.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 4:e mars kl 17.00-20.00.

Nästa möte är tisdag 17:e februari på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.