Rapport från styrelsemöte 2012-12-11

20 december 2012 Gustav Casselbrant
  • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
  • Beslut om att installera nya dörrar till förråden i de gamla soprummen och solaltanerna samt att installera tagsystem till de nya dörrarna.
  • Beslut om att installera värmeflödesmätare i undercentralerna för att kunna följa upp värmeanvändningen i varje unikt hus.
  • Styrelsen har beslutat att anlita Yvonne Westermark som informationssekreterare.
  • Beslut om att fortsätta utreda möjligheterna för att bygga carports, utredningen kommer presenteras på kommande årsstämma.
  • Reine Jonsson redovisade planerna ombyggnad av trafikplatsen i Roslags Näsby, styrelsen beslutade att ej lämna in några synpunkter på förslaget .

Styrelsen påminner om den av styrelsen beslutade avgiftshöjningen vilket presenterades på medlemsmötet den 15:e november. Motivet till ökningen är att föreningen har börjat skriva av kostnaderna för fönster- och fasadprojektet. Med anledning av detta beslutade styrelsen att höja avgiften med 5 % från och med januari 2013.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 8:e januari kl 17.00-20.00.

Nästa möte är tisdag 22:a januari på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.

Styrelsen påminner om motionsstoppet inför kommande årsstämma. Motionerna ska vara inlämnade senaste 2013-01-31 antingen till förvaltningskontret eller via e-post till styrelsen@brfcity.se

God Jul och Gott Nytt År!