En vacker vårkväll, ja nästan försommar, träffades vi traditionsenligt i Grindtorpskyrkan för våra sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ylva och Benny lämnade styrelsen och ersattes av Mikael och Reine.  Se upp flickor och damer i Näsbydal! Ylva var den enda kvinnan i styrelsen och jag är säker på att det måste finnas gott om kompetenta kvinnor i vår förening för framtida inval. Den nya styrelsen fick med sig ett antal tillstyrkta motioner för behandling. Bland annat skall vi titta på möjligheten av att bygga fler garageplatser, se över om vi kan bygga en egen fritidsgård, införa källsortering i tvättstugorna och utreda om vi har möjlighet att ytterligare energieffektivisera våra fastigheter.  Vad vi i den gamla styrelsen uppskattade speciellt var det positiva mottagandet av vår nya Brf. City / Näsbydal logotyp och profil.

Efter själva årsmötet fick Jim Åderman från Veckholmsplåt AB berätta om fasadprojektets fortskridande och svara på frågor. Därefter steg representanter från Ownit, vår leverantör av TV, internet och telefoni, upp på scenen och gav oss information om det aktuella läget samt fick svara på frågor och förmedla hjälp till de som ännu inte kommit igång.

Efter avslutat årsmöte gick vi alla hem i den sköna vårkvällen och styrelsen träffades för sitt första konstituerande möte.