Rökning på balkongen

17 februari 2015

Det är tillåtet att röka på sin balkong, men det innebär inte att det är tillåtet att stå och aska över balkongräcket eller slänga fimpar. Vi har ett antal medlemmar som regelbundet får aska och fimpar på sina balkonger, det är inte trevligt och kan utgöra en branrisk. Vi vädjar till er alla rök med förstånd och visa respekt för dina grannar.

Styrelsen